Simon Koopman

Home 

Icoon van de ‘verloren zoon’, 35 x 25 x 3 cm, tempera op bedoekt en bekrijt lindenhout. Te zien, met ong. 50 andere iconen,  in het icoonschilderatelier van Simon Koopman in Venhuizen. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Eigen werk 2018.                 24 maart 2019 wordt deze icoon in Culemborg gewijd tijdens de viering in de Oudkatholieke kerk aan de Varkensmarkt 18. Aanvang dienst 10.00 uur. ’s Middags is er een klein concert. Medewerking bij beide: Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori Sarolea.  Andere iconen om te laten wijden zijn welkom.

Open na afspraak:  email:  simonkoopman@quicknet.nl     tel: 0228 541 957    of:  06 29926383   of klik bij ‘contact’ op het gekleurde emailadres om uw bestelling door te geven

Actie: bakje met 21 verschillende kleurpigmenten in 20 ml kokers naar uw keuze voor € 55,= (excl. verzendkosten).

De inloop op de vrijdagmiddag is i.v.m. inpandige verandering even opgeschort.                Vrijdag 29 maart weer  icoonschilderdag met inloop vanaf 9.00 uur. 

Op deze site is informatie te vinden over de cursussen iconenschilderen en over de diverse materialen (meer dan 250 artikelen, kleurpigmenten, geprepareerde icoonplanken, penselen, bruggen, etc.) die nodig zijn voor het schilderen van iconen. Alle basismaterialen zijn via deze website en liefst per e-mail te bestellen.  Uitgezonderd bijzondere bestellingen zullen de artikelen zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde dag, worden toegestuurd, samen met de factuur met daarop de betalingsgegevens.  U kunt ook een afspraak maken (telefonisch 0228 541957 of per  e-mail) om langs te komen om de iconen in het atelier te bezichtigen of om materialen voor het schilderen van iconen aan te schaffen. Te bezichtigen zijn ruim vijftig nieuwe iconen. Heeft u interesse in het schilderen van iconen? Kijk op de pagina van de cursussen. 

In EIKONIKON nr. 141 stond een gedeelte van een gedicht van mij uit 1990. Hier het hele gedicht,

EDELE STEEN

een ruwe steen laat zijn glans       pas zien, als deze eenmaal gedolven, gans     volmaakt is geslepen en de facetten,     je kan er eens op letten,         een lust zijn voor het oog      met alle kleuren van de regenboog       en voortgekomen door de breking van het licht,   toont het onzienlijke zijn ware gezicht.

zo is ook de mens een edele steen      en gaat deze stralende heen,     wanneer deze ontdaan van, ik en mijn,     puur en zuiver van hart kan zijn,      vooraf een breking, buiging, ommekeer,        een pelgrimstocht telkens weer,     van het donker naar het licht        en ondanks de val, het ware gezicht

van de Onnoembare, barmhartigheid,     hoopvol en wetend, uitziend de ganse tijd,  met liefde en geduld, wachtend op zijn kind,       dat immer teder werd bemind,      ondanks troebel water,       juist voor dit kind later,     gebroken, gelouterd en tot inzicht,       een straal van Goddelijk licht.

Spreuk deze week: Alles begint klein. Vrede en harmonie, het start alleen maar in ons en kan uitgroeien tot iets groots.

Eerder:

De spiegel der waarheid viel op aarde uiteen in duizend scherven. Veel mensen konden een scherf bemachtigen. Iedereen met een stuk zei: “Ik heb de scherf der waarheid……”

Waarlijk gelukzalig is de man voor wie de vrouw de plaatsvervangster is van Gods moederschap. Vivekananda

Alleen de hand die schrapt kan waarheid schrijven. Dag Hammerskjöld

Ik heb mijn hart en handen toevertrouwd aan iemand die de weg weet. Don Ceder – advocaat

De mens leeft van een kwart van wat hij/zij eet, van de andere driekwart leven de heren doctoren.

Niemand is verder van de waarheid dan hij die alle antwoorden weet. Oosterse wijsheid

Pieken en dalen. Soms, heel soms breekt het licht door, juist op de plekken van onze ziel waar de littekens zitten. Daar zijn de kieren en gaten om het schaarse licht door te laten. Gastenbroeder George  van de St. Adelbertabdij    Egmond  – Binnen

Niet elke dag is goed. Maar elke dag heeft wel iets goeds.

De zoekers van de weelde zijn de vinders van de armoede

Een talent bouwt zich in stilte op, een karakter bouwt zich op in de stroom der wereld. Goethe

Zolang we alles alleen maar vanuit ons eigen standpunt bekijken, zullen we de waarheid nooit inzien. Brunton

Wanhoop niet bij het eerste het beste negatief; op een dag zal het een mooie foto zijn.