Simon Koopman

Muziek

Soms is er tijdens het schilderen muziek te beluisteren van de Byzantijnse ritus. Muziek met een bijzondere klankkleur. Heeft deze muziek U geraakt.  Ga eens luisteren bij een Slavisch of Byzantijns koor en woon een repetitie bij. Kijk voor  informatie op de site van het koor:

www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

CD’ s van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor

CD 1 Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos 10,00
CD 2 Goede Week en Pasen 10,00
CD 3 Moleben voor de Moeder Gods 10,00
CD 4 Vesper Valaamklooster 10,00
CD 5 Rituelen (liederen over rouw – trouw – doop) 10,00

Te bezoeken: De open repetitieavonden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zijn dinsdag in het Wijkcentrum Kersenboogerd Brederodegracht 1 Hoorn. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom om te luisteren en/of wellicht mee te zingen.