Simon Koopman

SEMES – Muziek

SEMES – Mensen van Licht in het Huis van de zon

SEMES is een wereldwijde beweging van mensen die consequent licht en liefde uitstralen naar alles en iedereen in hun directe omgeving. Je kunt je nergens opgeven voor dit doel, je mag wel mee doen en je doet dit vrijwillig. Er is geen voorzitter, geen secretariaat, geen bestuur, geen contributie om te voldoen. Je geeft wel onvoorwaardelijk licht en liefde aan mensen om je heen zoals ook de zon zonder winstoogmerk alles en iedereen licht en warmte geeft. Je wordt uitgenodigd om mee te doen aan deze wereldwijde beweging.

Beth semes (Hebreeuws) “Huis van de zon” en laten dat er met velen van maken.

(deze ruimte op mijn site heb ik graag over voor dit doel)

Soms is er tijdens het schilderen muziek te beluisteren van de Byzantijnse ritus. Muziek met een bijzondere klankkleur. Heeft deze muziek U geraakt.  Ga eens luisteren bij een Slavisch of Byzantijns koor en woon een repetitie bij.  Kijk voor  informatie op de site van het koor:

www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

CD’ s van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor

CD 1 Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos 10,00
CD 2 Goede Week en Pasen 10,00
CD 3 Moleben voor de Moeder Gods 10,00
CD 4 Vesper Valaamklooster 10,00
CD 5 Rituelen (liederen over rouw – trouw – doop) 10,00

Te bezoeken: De open repetitieavonden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zijn dinsdag in het Wijkcentrum Kersenboogerd Brederodegracht 1 Hoorn. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom om te luisteren en/of wellicht mee te zingen. Na de vakantie beginnen we weer met nieuw elan. U bent welkom vanaf dinsdagavond 22 augustus.