Simon Koopman

Muziek

Soms is er tijdens het schilderen muziek te beluisteren van de Byzantijnse ritus. Muziek met een bijzondere klankkleur. Heeft deze muziek U geraakt. Ga eens luisteren bij een Slavisch of Byzantijns koor en woon een repetitie bij. Kijk voor  informatie op de site van het koor: www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

CD’ s van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor

CD 1 Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos 10,00
CD 2 Goede Week en Pasen 15,00
CD 3 Moleben voor de Moeder Gods 10,00
CD 4 Vesper Valaamklooster 15,00
CD 5 Rituelen (liederen over rouw – trouw – doop) 15,00

Te bezoeken: De open repetitieavond van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor is dinsdag 31 augustus 2021 in het Wijkcentrum Kersenbogerd Brederodegracht 1 Hoorn. Aanvang 20.00 uur. Andere dinsdagavonden bent u trouwens ook welkom om te luisteren of wellicht mee te zingen.